Het kabinet heeft een nieuw corona steun/herstelpakket gepresenteerd. Niet meer onder de naam ‘noodpakket, maar steun- en herstel. Oftewel toewerken naar herstel van de economie en daarbij ondersteunen waar het kan en mogelijk is.
NPM voert, via MKB-Nederland, lobby voor de belangen van onze achterban. Belangrijke inzet daarbij is: verlenging van belangrijke maatregelen om onze bedrijven in de benen te houden, binnenlandse besteding en consumptie te vergroten, banenverlies te beperken, omscholing en waar nodig begeleiding van mensen naar ander werk en het stimuleren van investeringen om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen.
Het is voor het kabinet natuurlijk moeilijk om het hierbij voor iedere sector of individuele ondernemer goed te doen. Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat het een goed pakket is.

Wat is er bereikt?
Een aantal versoberingen dat het kabinet voor ogen had, hebben we eruit weten te houden, in elk geval tot 1 januari 2021. MKB-Nederland heeft samen met de vakbonden het kabinet kunnen overtuigen van het belang om de komende maanden zoveel mogelijk ongewijzigd te laten met het oog op binnenlandse bestedingen en voorkomen van werkloosheid, temeer omdat voor sommige ondernemers de klap nog moet komen.
Belangrijk is ook dat het derde pakket een langere looptijd heeft – negen maanden – waardoor ondernemers in deze onzekere tijden weten waar ze tot aan de zomer van 2021 aan toe zijn. Bij nieuwe omstandigheden, zoals een eventuele tweede coronagolf, moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket.

Maatregelen steun- en herstelpakket
De maatregelen in het steun- en herstelpakket zijn gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ze beslaan bij elkaar rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober aanstaande.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket.
Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.
Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.