Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft de arbeidsmarktverkenning Pianotechniek afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd door Rijnland Advies, in opdracht van SBB.

IJkpunt voor vraag en aanbod in de branche
Vragen die aan de orde komen in het onderzoek gaan onder andere over het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet, de uitbreidings- en vervangingsvraag en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals online verkoop.

De brancheorganisaties vinden het noodzakelijk dat een dergelijk arbeidsmarktonderzoek regelmatig wordt uitgevoerd: “Voor ons is dat een ijkpunt om te kijken hoe het gesteld is met vraag en aanbod in de branche. Daarnaast signaleren we problemen in de sector en actualiseert het ons beeld op de kennis en competenties die nodig zijn om het vak goed te kunnen uitvoeren.”
Sandra Rietveld, teamleider van de opleiding Pianotechniek aan het Hout- en meubileringscollege (HMC) kan dit onderstrepen: “Door het onderzoek weten wij als school welke vraag er is vanuit de branche.”

Tekorten in de branche
Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB is er voor het kleinschalige specialistische vakmanschap in Nederland. Ontwikkelingen in kleine specialistische beroepen en beroepsgroepen zijn in de gangbare arbeidsmarktonderzoeken- en statistieken nauwelijks terug te vinden vanwege de lage aantallen.
Zo ook bij de opleiding Pianotechnicus aan het HMC. Sandra vertelt daarover: “Momenteel hebben we 22 studenten die de opleiding volgen. Eigenlijk zijn er dat te weinig, aangezien de vraag groter is dan het aanbod. We zijn daarnaast de enige school in Nederland die de opleiding aanbiedt.”

Meerwaarde van het onderzoek en blik op de toekomst
Vermoedelijk houdt het Meld- en expertisepunt na 2022 op te bestaan. Zowel de branchevereniging als de school zijn zeer tevreden over het onderzoek, dat in opdracht van het Meld- en expertisepunt is uitgevoerd door Rijnland Advies.
“Mocht SBB dit in de toekomst niet meer voor ons kunnen doen, dan zullen wij zelf de touwtjes in handen moeten nemen”, geven alle partijen aan.

Voor nu is het zaak de resultaten van het onderzoek mee te nemen binnen de school en de branchevereniging.
Samenwerking is erg belangrijk: “Door met de vakschool samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat er goede vakmensen bij komen.”
Sandra licht toe: “We zullen de resultaten meenemen in ons teamplan voor de toekomst. Daarnaast kunnen studenten zich specialiseren op een bepaalde techniek door de stagebedrijven slim te kiezen.”

Download hier een exemplaar van de SBB arbeidsmarktverkenning Pianotechniek.