Partijen, Dibevo, NPMB-VMN en CNV-Vakmensen komen overeen om de lonen voor de CAO Dibevo NPMB-VMN per 1-1-2023 voor 1/3de deel te laten stijgen met 3%; dit is het deel dat in de CAO (artikel 6.5) wordt omschreven als “resultaat van de onderhandelingen tussen CAO partijen”.
Hoe hoog de totale loonstijging uiteindelijk zal bedragen is bekend in januari en definitief in april 2023.
Dit omdat de loonstijging in de CAO jaarlijks automatisch stijgt op basis van drie variabelen:
voor 1/3e deel op basis van de gestegen consumentenprijs,
voor 1/3e deel op basis van de gestegen bedrijfsomzet index van het voorgaande jaar
en voor 1/3de deel als resultaat van de onderhandelingen (vastgesteld op 3%).

Onze CAO is algemeen verbindend verklaard voor de hele sector
Partijen bespreken voor 1 april 2023 hun gewenste inhoudelijke aanpassingen voor een nieuwe CAO. Hierbij worden ook de aanhoudende economische onzekerheden, de ontwikkelingen rondom het Wettelijk Minimum Loon en koopkracht van werknemers in de sector betrokken.
Recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving zoals ouderschapsverlof en transparante arbeidsvoorwaarden zijn mogelijk aanleiding om de CAO hierop aan te passen.

De looptijd van de CAO is van 1 april 2022 tot 1 april 2023.

Lees het gerust nog eens na in ons CAO boekje
Download hier het CAO-boekje.
CAO 2022-2023