VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren de val van het kabinet. We staan in Nederland voor grote en urgente opgaven en ons land loopt op diverse terreinen vast. Dat vraagt om slagvaardigheid en vooral om snelle uitvoering van al het beleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van klimaat en energie al is gemaakt. We mogen daar onder geen beding verdere vertraging oplopen.
Zowel burgers als ondernemers moeten erop kunnen blijven rekenen dat de problemen die er spelen – van koopkracht en arbeidsmarkt tot woningbouw en stikstof – niet tot het aantreden van een nieuw kabinet blijven liggen.
We gaan er dan ook vanuit dat wetgeving voor en uitvoering van belangrijke dossiers doorgezet worden nu het kabinet demissionair is. Hetzelfde geldt voor de besluiten die nodig zijn in verband met de oorlog in Oekraïne.

Netwerk Zelfstandig Ondernemers
Het Netwerk Zelfstandig Ondernemers reageert: ‘Zonde dat het kabinet gevallen is. Nu blijft het nog langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief.
Het is wachten op verkiezingen, voor de ruim 1 miljoen zzp’ers die ons land kent. En dan is het aan een nieuw kabinet om hier op door te pakken’.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
“De val van kabinet-Rutte IV heeft grote consequenties voor iedereen in Nederland en zeker ook voor gemeenten. Namens alle gemeenten heeft de VNG uitgesproken de val van het kabinet ‘onbezonnen’ te vinden. Ze hebben de leden van de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen stilstand te voorkomen. Een dergelijke stilstand vinden zij namelijk onverantwoord. De maatschappelijke problemen zijn te urgent om als overheden een jaar of langer stil te staan.”

CNV, Urgenda, VNG, Stedin, Nationaal Klimaatplatform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander en Unie van Waterstchappen
“De klimaataanpak mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening.
Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwek van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie.
Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.
Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren. Dat vraagt duidelijkheid en stabiliteit op het beleidsfront. We moeten door!”