De Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland bevat een eerste overzicht van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze op Prinsjesdag 2023, door het demissionaire kabinet bekend zijn gemaakt.
Dat bestaanszekerheid hoog op de agenda staat, is logisch. Ondernemers maken zich wel zorgen of er voldoende aandacht is voor de economie.

De economische situatie in Nederland is uiterst onzeker
Zo krimpt de Nederlandse economie als één van de weinige EU-landen. Bovendien loopt de industriële productie al zeven maanden op rij terug, vallen investeringen, die nodig zijn voor economische groei en verduurzaming, stil en hebben we te maken met hardnekkige inflatie. Tegelijkertijd staat de winstgevendheid van veel bedrijven onder druk door de opeenstapeling van kosten. Daarom is het goed dat het demissionaire kabinet de lasten voor ondernemers nu niet zwaar verhoogt, anders de afgelopen jaren. Ook is het goed dat regelingen om (groene) investeringen te stimuleren worden verruimd.

Minimumloon opnieuw stevig verhoogd
Dat bestaanszekerheid nu hoog op de politieke agenda staat, is logisch. In Nederland moet je kunnen rondkomen. Wel is het van belang de juiste maatregelen te nemen. Het klinkt weliswaar sympathiek om het minimumloon opnieuw stevig te verhogen, daar houden werknemers alleen relatief weinig van over. We moeten er voor zorgen dat (meer) werken meer loont. Een nieuwe verhoging van het minimumloon leidt daarnaast tot verdere prijsstijgingen. Daarmee helpen we de Nederlander van de regen in de drup. Bovendien kan het mkb zo’n stijging na de stijging van 25 procent in één jaar niet aan.

Verstandig vervolg
In de aanloop naar de verkiezingen is nu vooral politieke zelfbeheersing belangrijk. VNO-NCW en MKB-Nederland zien veel onzekerheid onder ondernemers over wat de toekomst brengt. Ondernemers hebben nu de wind in de zeilen nodig en heldere normen en meer ruimte om zelf oplossingen te vinden. Het zou onverstandig zijn nu alsnog maatregelen te nemen die tot nieuwe lastenverhogingen leiden, in de vorm van bijvoorbeeld verhoging van de winstbelasting.
Het is verstandiger de almaar uitdijende herverdelingsuitgaven in de begroting en de almaar oplopende collectieve uitgaven in te dammen en om bij de overheidsfinanciën de tering naar de nering te zetten. En tegelijkertijd uitgaven in onze toekomst, zoals voor de nieuwe energie-infrastructuur en innovatie, op peil te houden.

Prinsjesdagnieuwsbrief 2023

Prinsjesdagnieuwsbrief 2023