In de CAO is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2021 in had moeten gaan. Eerder dit jaar meldden we al dat die loonsverhoging niet vastgesteld kon worden omdat het CBS niet in staat was om een definitief percentage af te geven voor de index omzetontwikkeling detailhandel non-food. Dat is nu eindelijk gebeurd, dus daarmee kan ook de formule voor de definitieve loonsverhoging worden ingevuld.

De bedrijvenindex non-food heeft door de corona-lockdown een flinke buiteling gemaakt en komt uit op -0,3. De consumentenprijs-index (CPI) is 1,2%. De formule voor de CAO-loonsverhoging (artikel 6 lid 5 van de CAO) wordt nu als volgt:

1,2 (CPI) + -0,3 (bedrijvenomzet-index non-food) + 3,75 (onderhandeling) / 3 = 1,55%

Volgens onze CAO dien je de salarissen van je werknemers per 1 januari 2021 met 1,55% te verhogen. Heb je je medewerkers al per 1 januari een tussentijdse salarisverhoging gegeven? Dan kun je die verrekenen met deze CAO-loonsverhoging, op voorwaarde dat je dit met de werknemer(s) hebt afgesproken.

Loonsverhoging 2021 definitief

Onderhandelingen over een nieuwe CAO
De huidige CAO loopt per 1 juli 2021 af en we zijn inmiddels met de vakbond overeengekomen dat de huidige CAO met 9 maanden zo goed als ongewijzigd zal worden verlengd.
Dat betekent dat de huidige CAO loopt tot 1 april 2022!

Naast een paar tekstuele wijzigingen (een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid) zal er ook een crisisartikel in de CAO worden opgenomen.
Dat crisisartikel maakt het mogelijk dat als er sprake is van een nationale crisis, werkgevers, na melding, dispensatie voor de CAO kunnen krijgen.

Voortaan uiterlijk 1 april duidelijkheid over loonstijging
In de toekomst willen we voorkomen dat we – zoals dit jaar – te lang moeten wachten op de definitieve indexen van het CBS. Om de loonstijging te bepalen, worden voortaan de indexen gebruikt zoals die bekend zijn op 1 april in het jaar van de loonstijging. Daardoor hebben we altijd uiterlijk op 1 april duidelijkheid over de CAO-loonstijging in dat jaar.