Opleidings- en vormingsactiviteiten

Duurzaam en corona-proof opleidingsmodel

Met lidmaatschapsgelden en subsidie uit het sociaal fonds organiseren we opleidings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van werkgevers en werknemers.

Livestream
December 2020 is onze eerste livestream opgenomen met een duurzaam en corona-proof opleidingsmodel voor het opzetten van een workflow in de cloud en mobiel werken (iPad en telefoon): digitale agenda, klantafspraken, routeplanning, facturering, klant/instrumenten-database, Windows 10, Office365 en app’s.
We demonstreren de applicatie ServicePlanner om de digitale componenten inzichtelijk te maken en presenteren onze nieuwe leermiddelen.
Een veelomvattend model dat vooral mens- en klantgericht wordt ingezet en de komende tijd verdieping zal krijgen.
Camera’s, microfoons en een script in plaats van twee volle zalen met collega’s ergens in het land. Een minder persoonlijke aanpak door corona, maar wel effectief omdat alle informatie online blijft bestaan.

YouTube kanaal NPMB
Op ons YouTube kanaal kunt u de hele presentatie en ook delen bekijken.

Digitaal leslokaal

Onze actuele dossiers

Link naar de livestream

YouTube kanaal NPMB