Dossier Opleidingen

Samen sterk

De samenwerking tussen de besturen van de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN) en de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) leidt tot het openstelen van seminars en workshops voor elkaars leden.

Lobby NPMB 2023

Opleiding Pianotechniek: klein en uniek, maar onmisbaar voor de arbeidsmarkt

Voor de samenleving en de arbeidsmarkt is de unieke expertise van kleinschalige, specialistische en ambachtelijke beroepen van groot belang. Kleine, unieke mbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld pianotechnicus, hebben een goed perspectief op de arbeidsmarkt maar krimp, vergrijzing, aanbod op één plek in Nederland en onbekendheid met deze beroepen zorgen soms voor teruglopende aantallen beroepskrachten en studenten aan de opleidingen.
Door de kleine studentenaantallen zijn de opleidingen financieel kwetsbaar!Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor kwalitatief goed en beschikbaar onderwijs. Het is niet alleen een opgave voor het ministerie van OCW, maar ook voor het ministerie van EZ, gezien het economisch belang van de benodigde instroom in deze branches, hoe klein ze ook zijn.

Ons lobby-document

Ons lobby-document

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Dossier Vertrouwenspersoon muziekbranche