Dossier Opleidingen

Seminar 2-daagse VvPN op 24 en 25 april 2023

Deelname voor het eerst open voor leden van de NPMB

De samenwerking tussen de besturen van de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN) en de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) leidt tot het openstelen van seminars en workshops voor elkaars leden. Dit is een eerste stap en wordt per evenement nabesproken.
Leden van de NPMB en hun werknemers betalen hetzelfde gereduceerde tarief als de leden van de VvPN. U mag dus met meer dan 1 persoon inschrijven.
Het is ook mogelijk per dag en zonder overnachting deel te nemen.

Uiterlijk 29 maart 2023 opgeven

Wij nodigen u van harte uit voor de seminar 2-daagse die de VvPN organiseert voor pianostemmers en-technici op maandag 24 en dinsdag 25 april 2023 in Paterswolde (bij Groningen).
Het thema is ‘Terug naar de Basis’, met onderwerpen die ook wij dagelijks in onze muziekpraktijk tegenkomen. Jonge collega’s zullen veel nieuwe dingen horen, de ervaren collega’s pikken altijd weer wat op.
De seminar 2-daagse vindt plaats in het Familiehotel Paterswolde, een gezellig hotel met alle faciliteiten die wij nodig hebben voor de seminars en voor de verzorging van de innerlijke mens.
Ontmoeting met collega’s is een belangrijk onderdeel van dit soort dagen. Deze locatie is daar uitstekend geschikt voor!

Het thema is ‘Terug naar de Basis’, met onderwerpen die we dagelijks in onze praktijk tegenkomen. Jonge collega’s zullen veel nieuwe dingen horen, de ervaren collega’s pikken altijd weer wat op.
De seminar 2-daagse vindt plaats in het Familiehotel Paterswolde, een gezellig hotel met alle faciliteiten die wij nodig hebben voor de seminars en voor de verzorging van de innerlijke mens. Ontmoeting met collega’s is een belangrijk onderdeel van dit soort dagen. Deze locatie is daar uitstekend geschikt voor!

Het volledige programma staat in deze pdf.

Lobby NPMB 2023

Opleiding Pianotechniek: klein en uniek, maar onmisbaar voor de arbeidsmarkt

Voor de samenleving en de arbeidsmarkt is de unieke expertise van kleinschalige, specialistische en ambachtelijke beroepen van groot belang. Kleine, unieke mbo-opleidingen, zoals bijvoorbeeld pianotechnicus, hebben een goed perspectief op de arbeidsmarkt maar krimp, vergrijzing, aanbod op één plek in Nederland en onbekendheid met deze beroepen zorgen soms voor teruglopende aantallen beroepskrachten en studenten aan de opleidingen.
Door de kleine studentenaantallen zijn de opleidingen financieel kwetsbaar!Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor kwalitatief goed en beschikbaar onderwijs. Het is niet alleen een opgave voor het ministerie van OCW, maar ook voor het ministerie van EZ, gezien het economisch belang van de benodigde instroom in deze branches, hoe klein ze ook zijn.

Ons lobby-document

Ons lobby-document

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner