CITES

Dossier CITES van de NPMB

CITES is de “Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”.
Een internationaal verdrag tussen ruim 180 landen om te voorkomen dat dier- en plantensoorten uitsterven in het wild als gevolg van internationale handel.
Ongeveer 38.000 dier- en plantensoorten vallen onder CITES, maar ook alle delen en producten daarvan.
Er zijn drie beschermingsniveaus:
Appendix I (bijlage A)
Appendix II (bijlage B)
Appendix III (bijlage C)

Regelgeving Nederland

De Nederlandse regelgeving geldt nationaal en voor handel binnen de EU.

Ruw, onbewerkt ivoor
Onbewerkt ivoor is een hele olifantenslagtand of een stuk daarvan. We noemen dit ook wel ruw ivoor. De slagtand of het stuk is niet of maar voor een deel bewerkt. Het kan wel gepolijst (gladgemaakt) zijn.
Géén EU certificaat afgifte meer vanaf 1 maart 2019. Bestaande afgegeven EU-certificaten blijven geldig tot 19 januari 2023.

Bewerkt ivoor
Bewerkt ivoor is helemaal of voor een groot deel ingesneden, gevormd of verwerkt. Voorbeelden van bewerkt ivoor zijn de plaatjes op de pianotoets.
Overdracht (inclusief verkoop/koop) mogelijk voor alle ivoor dat legaal verkregen is en de EU is ingevoerd vóórdat de olifant op Appendix I CITES is geplaatst:
18-01-1990 Afrikaanse olifant (Loxodonta africana)
01-07-1975 Aziatische olifant (Elephas maximus)

Handel alleen mogelijk met EU-certificaat.

Antiek ivoor
Is het ivoor van vóór 3 maart 1947 en is het ook voor die datum bewerkt?
En kunt u dit bewijzen, bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige? En is het verwerkt in een muziekinstrument?
Dan noemen wij het antiek. Voor de overdracht van antiek ivoor heeft u tegenwoordig ook een EU-certificaat nodig.
De regelgeving is op 19 januari 2022 vernieuwd.
Het antiek moet wel legaal gekocht, gekregen of geruild zijn. Voordat de overdracht plaatsvindt moet u kunnen aantonen dat het ivoren voorwerp antiek is.
Dit kan bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige.

Volledige teksten

EU-verordening
EU-richtsnoer

Bekijk onze FAQ

Mededeling van de commissie richtsnoeren

EU-regeling voor de handel binnen de EU in en de wederuitvoer van ivoor (2017/C 154/06).
Het doel van deze richtsnoeren is om een interpretatie te geven van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (1), waarin EU-lidstaten wordt aanbevolen om i) de (weder)uitvoer van artikelen van onbewerkt ivoor op te schorten en ii) toe te zien op een strikte interpretatie van de bepalingen in EU-wetgeving die de handel binnen de EU in ivoor en de (weder)uitvoer van bewerkt ivoor toestaan.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Dossier Vertrouwenspersoon muziekbranche