CITES

Dossier CITES van de NPMB

CITES is de “Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”.
Een internationaal verdrag tussen ruim 180 landen om te voorkomen dat dier- en plantensoorten uitsterven in het wild als gevolg van internationale handel.
Ongeveer 38.000 dier- en plantensoorten vallen onder CITES, maar ook alle delen en producten daarvan.
Er zijn drie beschermingsniveaus:
Appendix I (bijlage A)
Appendix II (bijlage B)
Appendix III (bijlage C)

Regelgeving Nederland

De Nederlandse regelgeving geldt nationaal en voor handel binnen de EU.

Ruw, onbewerkt ivoor
Onbewerkt ivoor is een hele olifantenslagtand of een stuk daarvan. We noemen dit ook wel ruw ivoor. De slagtand of het stuk is niet of maar voor een deel bewerkt. Het kan wel gepolijst (gladgemaakt) zijn.
Géén EU certificaat afgifte meer vanaf 1 maart 2019. Bestaande afgegeven EU-certificaten blijven geldig.

Bewerkt ivoor
Bewerkt ivoor is helemaal of voor een groot deel ingesneden, gevormd of verwerkt. Voorbeelden van bewerkt ivoor zijn de plaatjes op de pianotoets.
Overdracht (inclusief verkoop/koop) mogelijk voor alle ivoor dat legaal verkregen is en de EU is ingevoerd vóórdat de olifant op Appendix I CITES is geplaatst:
18-01-1990 Afrikaanse olifant (Loxodonta africana)
01-07-1975 Aziatische olifant (Elephas maximus)

Handel alleen mogelijk met EU-certificaat.

Antiek ivoor
Is het ivoor van vóór 3 maart 1947 en is het ook voor die datum bewerkt?
En kunt u dit bewijzen, bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige? En is het verwerkt in een muziekinstrument?
Dan noemen wij het antiek. Voor de overdracht van antiek ivoor heeft u (nog) geen EU-certificaat nodig. Het antiek moet wel legaal gekocht, gekregen of geruild zijn. Voordat de overdracht plaatsvindt moet u kunnen aantonen dat het ivoren voorwerp antiek is.
Dit kan bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige.

Er zijn sinds 2017 twee uitgebreide EU richtsnoeren over ivoor en wat als bewerkt en antiek ivoor beschouwd wordt.
Hiernaast staat het richtsnoer voor ivoor.

EU-regeling voor de handel binnen de EU in en de wederuitvoer van ivoor

Mededeling van de commissie richtsnoeren

EU-regeling voor de handel binnen de EU in en de wederuitvoer van ivoor (2017/C 154/06).
Het doel van deze richtsnoeren is om een interpretatie te geven van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (1), waarin EU-lidstaten wordt aanbevolen om i) de (weder)uitvoer van artikelen van onbewerkt ivoor op te schorten en ii) toe te zien op een strikte interpretatie van de bepalingen in EU-wetgeving die de handel binnen de EU in ivoor en de (weder)uitvoer van bewerkt ivoor toestaan.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland