FAQ – veel gestelde vragen over CITES

Wat is CITES?
CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora.
Een internationaal verdrag tussen ruim 180 landen om te voorkomen dat dier- en plantensoorten uitsterven in het wild als gevolg van internationale handel.
Zie onze pagina over CITES.

Wat gebeurt er als een instrument niet over de juiste CITES verklaring beschikt?
Dan wordt gesteld dat het instrument onwettig is verkregen en kan het in beslag worden genomen.
In het gunstigste geval kom je er mee weg door de het klavier te vervangen met acryl.
Als een instrument geen CITES-materialen meer bevat vervalt de hele regelgeving.

Moeten klanten, die hun instrumenten in opslag bij een bedrijf hebben gegeven, hier ook van in kennis worden gesteld?
De juiste CITES-documenten zijn nodig als een klant zijn instrument wil verhandelen of verhuizen buiten de EU.
Handel wordt bij CITES omschreven als “overdracht” en daarmee ruim gedefinieerd: kopen, verkopen, te koop aanbieden, ruilen of weggeven.

Wat te doen met klanten, die bij een zaak een instrument met ivoor hebben gekocht?
Als dit instrument bij de verkoop niet was voorzien van de juiste CITES-documenten is het, naar de letter van de regelgeving, onrechtmatig verkregen en daarmee illegaal.

Zijn pallisander instrumenten met dezelfde CITES-problematiek belast?
Als deze houtsoort op een van de CITES-lijsten voorkomt gelden de CITES-regels. Mogelijk minder streng dan bij ivoor, maar wel met dezelfde problematiek..

Er is sprake van ivoor van Afrikaanse en Aziatische olifanten; hoe kunnen we dat verschil weten?
Het verschil is niet te zien. Het kan hooguit met een dna-techniek worden vastgesteld.
Soms heeft een fabrikant of klavierbouwer informatie over de herkomst van het ivoor.
Dat was wel gebruikelijk bij de productie van instrumenten jonger dan 1975.
Zie onze pagina over ivoor herkennen.

CITES is land overstijgend; worden de regels per land verschillend toegepast?
Onze ervaringen zijn beperkt tot de regelgeving voor de EU. Voor alle aangesloten landen zijn de door Brussel vastgestelde verordeningen dezelfde.
Elk land kan die nog verzwaren met nationale wetgeving en eigen werkafspraken over handhaving.
Hierdoor kunnen er nationale verschillen zijn.
Zie onze pagina over CITES.
Zie ook het bericht Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering.

In hoeverre reikt de bevoegdheid van de desbetreffende overheidsinstanties?
Het gaat uiteindelijk om een nationale toepassing; daarom bevoegdheid tot de landsgrenzen.
Zie onze pagina over CITES.

Als wij particulier een vleugel met ivoren beleg inkopen, bij wie ligt de bewijslast?
De verkopende partij moet over de benodigde CITES-documenten beschikken.

Kunnen wij een instrument met ivoren beleg inkopen als we direct daarna ivoor vervangen voor kunststof?
Als een instrument geen CITES-materialen meer bevat vervalt de hele regelgeving.

Heeft de NPMB een model deskundigenverklaring en aan welke voorwaarden moet die voldoen?
Ja, die hebben we. De structuur en inhoud is door de CITES autoriteiten geaccepteerd.
Op deze pagina staat alle informatie en de mogelijkheid een model aan te vragen.

Disclaimer FAQ

De veel gestelde vragen (FAQ) zijn een verzameling van vragen die ons vaak worden gesteld over CITES. De vragen en antwoorden zijn niet bedoeld om volledig te zijn en vormen geen juridisch advies voor een specifieke vraag, noch creëren de vragen en antwoorden enige NPMB-cliëntrelatie of plicht van onze kant om u bij te staan.
Deze informatie is bedoeld om u te helpen en om u aan het denken te zetten over uw CITES-kwesties en zal u mogelijk helpen om de juiste vragen te stellen aan het juiste loket.
De antwoorden zijn binnen de brancheorganisatie gegeven met de beschikbare kennis en informatie over CITES. Vindt u in onze antwoorden onjuistheden of zijn wij onvolledig, dan horen we dat graag via een bericht aan ons secretariaat.