Deskundigenverklaring CITES

De verklaring van een deskundige is het belangrijkste document bij een muziekinstrument dat CITES-materiaal bevat, zoals ivoor als toetsbeleg.
Het is een belangrijk bewijsmiddel om de rechtmatige verwerving en de leeftijd aan te tonen van het instrument en het gebruikte ivoor.
Een deskundigenverklaring bevat informatie over het muziekinstrument en de deskundige.
De deskundige verklaart dat hij/zij het instrument fysiek heeft bekeken en onderzocht. Beoordelen vanaf een foto mag dus niet.

Dit zijn de voorwaarden:

[1] Informatie over het muziekinstrument

  • Een duidelijke omschrijving van het instrument.
  • De verklaring van de leeftijd op basis van het serienummer.
  • Hoe de deskundige weet dat het instrument olifantenivoor bevat.
  • Minimaal één foto van het voorwerp. Het voorwerp ziet er precies zo uit als op de foto. Ook is het duidelijk dat de foto bij de verklaring hoort. Bijvoorbeeld doordat het serienummer op de foto staat.

[2] Informatie over de deskundige

  • De naam-, adres- en contactgegevens van de deskundige.
  • Van welke relevante beroepsvereniging de deskundige lid is. Of door welk orgaan of welke organisatie de deskundige is erkend. Heeft de deskundige een lidnummer? Zet dit in het document.
  • De datum waarop de deskundige het instrument heeft beoordeeld.
  • De verklaring dat de deskundige het muziekinstrument fysiek heeft bekeken en onderzocht. Beoordelen vanaf een foto mag dus niet.
  • Dat de deskundige de kennis heeft om het instrument te mogen beoordelen en waarom.
  • De verklaring: ‘naar mijn beste weten naar waarheid opgesteld’. De deskundige ondertekent deze verklaring.

Deskundigenverklaring CITES van de NPMB

Model deskundigeverklaring aanvragen

Aanvraag deskundigenverklaring

De NPMB heeft een model deskundigenverklaring gemaakt voor muziekinstrument met ivoren toetsbeleg. Het is verstandig deze verklaring op te stellen voor elk instrument met ivoor, ongeacht de leeftijd. Als u onze richtlijnen volgt wordt dit document geaccepteerd door de CITES autoriteiten.

Wie is deskundig?

De deskundige als begrip hebben wij in onze onderlinge overleggen met de CITES autoriteiten gedefinieerd als “een persoon, werkzaam bij een pianovakhandel met een werkervaring van tenminste 10 jaren, met kennis van pianotechniek, materiaalgebruik, in het bijzonder voor de verwerking van ivoor voor toetsbeleg en mogelijke andere toepassingen aan (historische) piano’s en andere toetsinstrumenten die in staat is een beoordeling te maken op grond van het instrument en (openbare) historische bronnen of een instrument materialen bevat zoals bedoeld op de CITES-lijst, en hiervoor een verklaring kan doen opstellen”.
De deskundige, werkzaam bij een pianovakhandel, kan de deskundigenverklaring voor zowel voor het pianovakhandel waar hij/zij werkzaam is, als ook voor een andere bedrijf en of een particulier opstellen.

Het register van deskundigen

Om het overzicht te bewaren stelt NPMB aan haar leden voor een register van deskundigen op te stellen, te beheren en jaarlijks te delen met de CITES autoriteiten. De deskundige voldoet aan de hierboven beschreven vereiste en is voor de brancheleden maar ook voor de niet leden benaderbaar voor de bedoelde deskundigenverklaring.
Vanuit de branche zullen wij de komende drie jaren extra aandacht geven aan de leden (en niet-leden) om met de daartoe geëigende formulieren de betreffende deskundigenverklaring op te stellen.