Nieuwe CITES-regels vanaf 19 januari 2022

CITES-verordeningen vanaf 19 januari 2022

De Europese Unie (EU) voert strengere regels in voor de handel in ivoor van olifanten. De algemene motivatie is dat de nieuwe verordeningen nodig zijn in de strijd tegen illegale stroperij en handel.
De nieuwe regels gelden vanaf 19 januari 2022.
Deze nieuwe verordening is op 30 december 2021 gepubliceerd en wordt toegelicht in een zogenaamd richtsnoer.

De belangrijkste wijziging voor onze muziekhandel:

[1] Er is vanaf 19 januari 2022 een EU-certificaat nodig voor de overdracht van antiek olifantenivoor.
Dit zijn muziekinstrumenten die voor 3 maart 1947 zijn gebouwd.

[2] Het aanvragen van een EU-certificaat voor muziekinstrumenten waarin pre-conventie olifantenivoor in verwerkt is blijft gelijk. Het gaat hier om ivoor dat is bewerkt voor 1975 en kan los staan van het bouwjaar van het instrument.
Piano’s gebouwd ná 1975, maar waar aantoonbaar pre-conventie ivoor op zit vallen onder deze categorie.
Voor overige pre-conventieproducten worden geen EU-certificaten meer afgegeven.

[3] Voor muziekinstrumenten met bewerkt ivoor uit de periode 1975 tot 1990 (Post-conventie) worden geen EU-certificaten meer afgegeven.

[4] Buiten de EU mag u alleen (antiek) ivoor dat is verwerkt in muziekinstrumenten in- of uitvoeren.

[5] Alle oudere EU-certificaten olifantenivoor vervallen vanaf 19 januari 2023, een jaar na invoering van de nieuwe verordening.
Vanaf 19 januari 2023 is het certificaat niet meer geldig. Het product dat u hebt verkregen met dit certificaat mag u houden.
Voor de handel moet tijdig een nieuw EU-certificaat worden aangevraagd volgens de geldende regels!

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Wijzigingen CITES regelgeving