Dossier Cites

Dossier Cites van de NPMB
Dit jaar is een aantal pianobedrijven gecontroleerd op de aanwezigheid van muziekinstrumenten met ivoren toetsbeleg.
Helaas is er formeel een fors beslag gelegd op instrumenten, met alle gevolgen van dien voor de handel en administratie.
En wat te denken van de emotionele impact op de ondernemers.
Gelukkig heeft de NPMB afspraken kunnen maken met de getroffen bedrijven en de overheidsinstanties.
Deze afspraken willen we opschalen voor de hele muziekbranche en delen tijdens een informatiebijeenkomst.

Helaas geen bijeenkomst door corona-beperkingen
Onze Cites informatiebijeenkomst op woensdagavond 17 november ging niet door vanwege de nieuwe corona-beperkingen.

Legalisatieproces ivoor muziekinstrumentenbranche

Dit jaar is een aantal pianobedrijven gecontroleerd op de aanwezigheid van muziekinstrumenten met ivoren toetsbeleg.
Helaas is er formeel een fors beslag gelegd op instrumenten, met alle gevolgen van dien voor de handel en administratie.
En wat te denken van de emotionele impact op de ondernemers.
De NPMB heeft afspraken kunnen maken met de getroffen bedrijven en de overheidsinstanties.

Apart pagina met meer informatie
Er komt een apart pagina met meer informatie over deze afspraken die we opschalen voor de hele muziekbranche.

Deskundigenverklaring ivoor

Naar de regels van CITES moet elk muziekinstrument dat ivoor of ander CITES-materiaal bevat in de handel voorzien zijn van een deskundigenverklaring die op elk moment getoond kan worden aan een toezichthouder.
Handel wordt bij CITES omschreven als “overdracht” en daarmee ruim gedefinieerd: kopen, verkopen, te koop aanbieden, ruilen of weggeven.

Apart pagina met meer informatie
Er komt een apart pagina met meer informatie over de deskundigenverklaring, met nadere toelichting, een model en een register.

Presentatie Cites door Bart van Honstede

Citespresentatie Bart van Honstede
Binnenkort komt hier de CITES-presentatie van Bart van Honstede online.
Van Honstede is beoordelaar CITES bij vergunningverlening op de afdeling Vergunningen en Handhaving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Nadere informatie: CITES@rvo.nl

Geen bijdrage aan illegale handel
Volgens CITES levert een piano’s met ivoren toetsbeleg geen bijdrage aan illegale handel.
De marginale hoeveelheid ivoor op de volhouten witte toetsen is door het geringe oppervlakte, de flinterdunne afwerking en slijtage voor hergebruik of wederverkoop ongeschikt.

Introductie gebruik ivoor door Frank Bonarius

Presentatie ivoor Frank Bonarius
Binnenkort komt hier de presentatie van Frank Bonarius online.
Bonarius is eigenaar van Andriessen piano’s ~ vleugels, misschien wel onze grootste ondernemer in klassieke toetsinstrumenten. Voor deze piano’s en vleugels is bijna altijd ivoor gebruikt als toetsbeleg zoals gebruikelijk tot de jaren negentig van de vorige eeuw. De klavierbouwers zijn in die periode vrijwillig gestopt met het verwerken van ivoor als toetsbeleg.
Al meer dan 25 jaar wordt ivoor niet meer gebruikt in de piano-industrie!
Nadere informatie: info@andriessenpiano.nl

EU-regelgeving handel in ivoor aangescherpt in 2022

De voorstellen voor de nieuwe uitvoeringsbesluiten vanaf 2022 zijn:[1] De handel in bewerkt ivoor zal beperkt worden tot het grondgebied van de EU, maar wordt alleen toegestaan voor voorwerpen van vóór 1947 en op voorwaarde dat zij vergezeld gaan van een CITES-certificaat.

Er komt één uitzondering: de commerciële invoer en wederuitvoer van muziekinstrumenten die ivoor bevatten van vóór 1975 blijft toegestaan, op voorwaarde dat de instrumenten vergezeld zijn van CITES-documenten.[2] De CITES-certificaten uitgegeven door de lidstaten om de handel in onbewerkt ivoor en ivoren voorwerpen van na 1947 in de EU toe te staan, zullen één jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen ongeldig worden.

Reizen met muziekinstrumenten met CITES-materiaal

Om te reizen met een muziekinstrument met CITES-materiaal naar een land buiten de Europese Unie (EU) is een paspoort voor het instrument nodig.
Dit paspoort noemt de RvO muziekinstrumentencertificaat of Musical Instrument Certificate (MIC).

Aanvragen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-en-vervoer/cites-soorten-buiten-eu/reizen-met-muziekinstrumenten