Dossier CAO & Arbeid

Loonsverhoging 2024

CAO loonsverhoging is vastgesteld op 5%

De CAO loonsverhoging is vastgesteld op 5%. De verhoging wordt toegekend vanaf 1 januari 2024.
De formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
De cijfers op 1 april 2024 zijn:
• De afgeleide consumentenprijsindex (CPI) is 3,0%
• De uitkomst van de onderhandeling is 6%
• De omzet detailhandel non-food is 3,5% vastgesteld per 1 april 2024
Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 4,17% loonsverhoging op.

Bandbreedte
CAO-partijen hebben dit jaar voor het eerst afspraken gemaakt over een minimum en maximum aan de te verwachten loonstijging.
Oorzaak is de extreem grote onzekerheid rondom de consumentenprijs en bedrijfsomzet indexaties. Mede op basis van de huidige economische en politieke omstandigheden en de stijgingen van het Wettelijk Minimumloon. En de forse loonstijging in 2023. De bandbreedte was dit jaar minimaal 5% en maximaal 6% verhoging.
Daarmee komt het percentage CAO-loonsverhoging op 5%.

Aangepaste loontabel
De loontabel in ons CAO-boekje is dus niet meer juist en wordt vervangen. De aangepaste tabel kunt u hier downloaden.

Bandbreedte afspraak loonsverhoging

Loonontwikkeling per 1 januari 2024 met minimum en maximum

Terecht wordt rond deze tijd altijd de vraag gesteld: “Hoe zijn de loonontwikkelingen per 1 januari van het nieuwe jaar?”
In artikel 6 van onze CAO staan de spelregels.
Eerder dit jaar kwamen de CAO-partijen overeen om de lonen voor het onderhandelingsdeel met werknemersorganisatie CNV ( 1/3 de deel van de loonsverhoging) te laten stijgen met 6%.
Hoe hoog de totale loonstijging vanaf 1 januari 2024 uiteindelijk bedraagt is definitief bekend op 1 april 2024. Dit omdat de loonstijging  mede wordt bepaald door de consumentenprijs 2023 (1/3 e deel) en de bedrijfsomzet 2023 (1/3 e deel) zoals deze door het CBS gepubliceerd worden op 1 april 2024.Minimaal 5% en maximaal 6%
CAO-partijen stellen voor het eerst dit jaar een minimum en maximum aan de te verwachten loonstijging.
Oorzaak is de extreem grote onzekerheid rondom de consumentenprijs en bedrijfsomzet indexaties. Mede op basis van de huidige economische en politieke omstandigheden en de stijgingen van het Wettelijk Minimumloon. En de forse loonstijging in 2023.
De uitkomst van de drie delen zal daarom met dit jaar minimaal 5% en maximaal 6% zijn.
Dit betekent dat de genoemde loonstijging van 6% (CNV-deel) maximaal gelijk blijft of naar beneden wordt bijgesteld indien het minimum of maximum wordt overschreden.Onze CAO kent een looptijd tot 1 april 2024 en is algemeen verbindend verklaard voor de hele sector, en daarmee ook deze afspraken over de loonstijging.

Wat te doen met de salarissen vanaf januari 2024?
U kunt medewerkers al per 1 januari een tussentijdse salarisverhoging geven. Een percentage van 5% lijkt realistisch en is de ondergrens van de bandbreedte-afspraak (minimum-maximum) tussen CAO-partners.
Laat werknemers dan wel altijd weten dat dit een voorschotbedrag is dat verrekend wordt met het definitieve percentage dat op 1 april 2024 wordt vastgesteld.

Formule artikel 6.5 van de CAO

Loonstijging definitief bekend op 1 april

Onze CAO-formule: (Inflatie (CPI) + Bedrijvenindex + onderhandeling : 3 = de loonsverhoging)Hoe hoog de totale loonstijging vanaf 1 januari 2024 uiteindelijk bedraagt is definitief bekend op 1 april 2024.
Dit omdat de loonstijging (artikel 6 van de CAO) mede wordt bepaald door de consumentenprijs 2023 (1/3 e deel = inflatie/CPI) en de bedrijfsomzet 2023 (1/3 e deel) zoals deze door het CBS gepubliceerd worden op 1 april 2024.

Daardoor hebben we altijd uiterlijk op 1 april duidelijkheid over de CAO-loonstijging in dat jaar.

Loonsverhoging 2023

CAO loonsverhoging is vastgesteld op 9,23%

De CAO loonsverhoging is vastgesteld op 9,23%. De verhoging wordt toegekend vanaf 1 januari 2023.
De formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
De cijfers op 1 april 2023 zijn:

• De consumentenprijsindex (CPI) is 11,8%
• De omzet detailhandel non-food is 12,9%
• De uitkomst van de onderhandeling is 3%

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 9,23% loonsverhoging op voor 2023.

Partijen, Dibevo, NPMB-VMN en CNV-Vakmensen kwamen overeen om de lonen voor de CAO Dibevo NPMB-VMN per 1-1-2023 voor 1/3de deel te laten stijgen met 3%; dit is het deel dat in de CAO (artikel 6.5) wordt omschreven als “resultaat van de onderhandelingen tussen CAO partijen”.

Algemeen verbindend verklaren

CAO geldig voor alle werkgevers en werknemers binnen de CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden. De afspraken in de CAO gelden voor alle werknemers binnen een sector.

De CAO en de arbeidsovereenkomst
Naast de CAO kun je als werknemer persoonlijke afspraken met je werkgever maken. Die afspraken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en gelden alleen voor jou. Als afspraken uit de arbeidsovereenkomsten niet kloppen met afspraken uit de CAO, dan geldt de CAO.

Wat staat er in een CAO?
In een CAO staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan afspraken over:

  • Werktijden
  • Salaris, zoals de loonschalen
  • Vakantiedagen
  • Pensioenregelingen
  • Regels voor overwerk, ziekte en ongevallen
  • Veiligheid van de werknemer
  • Ontslagregelingen, zoals de opzegtermijn
  • Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
  • Scholing

Het algemeen verbindend verklaren van een CAO
Als er een CAO-akkoord bereikt wordt tussen vakbonden en werkgeversorganisaties dan verklaart, op voordracht, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO algemeen verbindend.
Dit betekent dat de CAO geldig is voor alle werkgevers en werknemers die binnen de CAO vallen.
Ook als je geen lid bent van een werkgeversorganisatie of vakbond.
Dit voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
Een ‘algemeen verbindend verklaring’ verloopt gelijk met de CAO.

Bron: CNV

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Dossier Vertrouwenspersoon muziekbranche

Onze CAO

CAO 2023-2024

Onze CAO is algemeen verbindend verklaard.
Looptijd is van 1 april 2023 tot 1 april 2024.

Aangepaste loontabel

Aangepaste loonschalen 2024

Loontabel vanaf 1 januari 2024.
Inclusief CAO-verhoging 5%.