Dossier Arbo-keuzes

Samen met BHV.nl en veiligheidskundige Leo Vooijs hebben we een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) voor onze branche ontwikkelt.
Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.
De RI&E vormt als het ware het fundament van het Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen, kunt u de juiste maatregelen nemen.
Met onze branche RI&E brengt u alle bedrijfsrisico’s in kaart en neemt u maatregelen om het personeel te informeren of zelfs te trainen om gevaar te voorkomen en risico’s terug te dringen.

Onze RI&E-training

De basis voor een RI&E is een vragenlijst, specifiek opgesteld voor onze branche, waarmee u zelf de risico inventarisatie- en evaluatie kunt uitvoeren.
Aansluitend maakt u een plan van aanpak  met de verbetermaatregelen. Ook hier wordt een format voor aangeboden.
Deze methode is in een aantal RI&E-trainingen toegelicht. Praktisch en doelgericht in een echte werkomgeving!
We organiseren deze trainingen om te vertellen wat u moet en kunt doen met onze RI&E.
We benadrukken ook wat bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf betekent.

Onze RI&E-training

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Dossier Vertrouwenspersoon muziekbranche

Minimumloon