Dossier Arbo-keuzes

Samen met BHV.nl en veiligheidskundige Leo Vooijs hebben we een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) voor onze branche ontwikkelt.
Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.
De RI&E vormt als het ware het fundament van het Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen, kunt u de juiste maatregelen nemen.
Met onze branche RI&E brengt u alle bedrijfsrisico’s in kaart en neemt u maatregelen om het personeel te informeren of zelfs te trainen om gevaar te voorkomen en risico’s terug te dringen.

Kom naar onze RI&E-training

De basis voor een RI&E is een vragenlijst, specifiek opgesteld voor onze branche, waarmee u zelf de risico inventarisatie- en evaluatie kunt uitvoeren.
Aansluitend maakt u een plan van aanpak  met de verbetermaatregelen. Ook hier wordt een format voor aangeboden.
Uw onderneming gaat hiermee aan de slag en u voert de verbetermaatregelen uit.
We helpen u graag persoonlijk bij deze methode tijdens onze RI&E-trainingen op:

  • Woensdag 30 november 2022 van 19.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag 6 december 2022 van 19.00 – 21.00 uur
  • Dinsdag 10 januari 2023 van 19.00 – 21.00 uur

Praktisch en doelgericht

We organiseren deze trainingen om u te vertellen wat u moet en kunt doen met onze RI&E.
We benadrukken ook wat bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf betekent.
Praktisch en doelgericht in een echte werkomgeving!
De trainingen zijn gratis en worden in de showroom van Verhoog Muziek in Nijkerk gehouden.

Meldt u aan voor de training risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E)

Dank dat u de tijd investeert in veilig werken! De zogenaamde RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.

Onze actuele dossiers

Dossier CAO en arbeid

Dossier Opleidingen

Dossier arbo-keuzes

Dossier Cites

Dossier ServicePlanner

Minimumloon