Dossier Arbo-keuzes

Samen met BHV.nl en veiligheidskundige Leo Vooijs werken we aan een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) voor onze branche. Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.
De RI&E vormt als het ware het fundament van het Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen, kunt u de juiste maatregelen nemen.
Brancheorganisatie NPMB helpt!
Dit doet we door een branche RI&E-instrument te ontwikkelen, bedrijven te stimuleren deze te gebruiken en u daarbij te ondersteunen.

Plannen maken

Momenteel werken we aan een digitaal format voor een RI&E-vragenlijst, specifiek opgesteld voor onze branche, waarmee u zelf de RI&E kunt uitvoeren.
Het begint met een plan van aanpak  met de verbetermaatregelen. Ook hier wordt een format voor aangeboden.
Uw onderneming gaat hiermee aan de slag en u voert de verbetermaatregelen uit.
Voor vragen, klankborden of toelichting gaan we een Arbo-desk organiseren

Onze actuele dossiers

Minimumloon