Op 16 juli 2018 is in Amsterdam op het HMC een nieuw convenant mbt de opleiding pianotechniek afgesloten. Dit was nodig omdat door het opheffen van het HBA het oude convenant niet meer rechtsgeldig was.

Door HMC, VVPN, NPMB en de Sfoop is er nu een nieuw convenant ondertekend. Hierin zijn door de participanten afspraken gemaakt over duur, inhoud en onderlinge verantwoordelijkheden mbt het opleiden van aankomende vakmensen in onze branche. Het convenant heeft een looptijd van minimaal 5 jaar dus gedurende die tijd weten wij ons geborgd binnen het HMC.

Uw bestuur prijst zich gelukkig met deze ontwikkeling en gaat met een groot vertrouwen in de samenwerking de toekomst tegemoet.