Op 27 november jl. werd tijdens de bijeenkomst van stagebegeleiders in de Pianobranche nieuw studiemateriaal waaronder nieuwe piano’s, een vleugel en oefenmodellen getoond. Het onderwijsteam van de Opleiding Pianotechniek en het HMC zijn hier erg blij mee, de opleiding kan door dit nieuwe materiaal vele jaren vooruit.

In het jaar 2000 besloten de beide brancheverenigingen NPMB en VvPN dat de kleine en kwetsbare opleiding pianotechniek verbeterd en minder kwetsbaar moest worden. Er werd aansluiting gezocht met het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) om de pianotechnische bedrijven verplicht te laten bijdragen aan behoud van de opleiding. Het resultaat is dat we in Nederland een opleiding van hoge kwaliteit hebben neergezet.

Het HBA werd opgeheven, het CvAE nam de taken over. Na beëindiging van het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) per 1 januari 2018 moest de pianobranche met spoed een bestemming geven aan de door de pianotechnische bedrijven opgebrachte gelden. De CvAE heeft de aanvragen getoetst en gehonoreerd om vervolgens de subsidie te verstrekken. Inmiddels zijn de materialen op het HMC afgeleverd.