We sluiten het jaar af met het mooie nieuws dat ook onze nieuwe CAO weer algemeen verbindend is verklaard. Door een algemeen verbindendverklaring geldt de CAO voor alle bedrijven in onze branche. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de CAO houden. Ook als zij niet lid zijn van de (branche)organisaties of vakbond(en) die onze CAO hebben afgesloten.

Naleving CAO
Wij hechten grote waarde aan naleving van de CAO. Daarom is een eenvoudig meldsysteem opgezet, waarbij partijen melding kunnen doen over niet-naleving van de CAO door werkgevers door tussenkomst van het sociaal fonds SFDN. Het fonds zal dan namens CAO-partijen een onderzoek instellen. In de CAO is daarvoor een kort protocol conform de lijn van artikel 30, het behandelen van geschillen, opgenomen.

Minimum-CAO
Hoewel we in CAO-land als een kleine sector worden gezien, hebben de meeste bedrijven in onze branche wel met personeel te maken. En daar zit een groot voordeel van het hebben van een CAO; de NPMB-VMN-CAO is namelijk een zogenaamde minimum-CAO. Dat betekent dat de CAO alleen het minimum regelt. Wanneer een werkgever zijn werknemers meer of betere arbeidsvoorwaarden wil geven, dan mag dat. Ook is het mogelijk om in een CAO af te wijken van de wet, waardoor je werknemers bijvoorbeeld flexibeler kunt inzetten.

Duidelijkheid en stabiliteit
Een CAO zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit en als werkgever hoef je het niet allemaal zelf te regelen. De voorwaarden staan immers netjes op papier en je hebt er eigenlijk geen omkijken naar. Ook de werknemer kan zelf lezen wat er al dan niet is geregeld.
Een CAO bespaart de werkgever tijd en dus ook geld, want onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zijn tijdrovend en best lastig. De arbeidsverhoudingen kunnen daarbij stevig onder druk komen te staan. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden gelijk voor alle bedrijven die eronder vallen.

Heeft een CAO dan alleen maar voordelen?
De voordelen van een CAO zijn nog steeds talrijker en belangrijker dan de nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat je als individuele werkgever weinig directe invloed kunt uitoefenen op het resultaat.
Om dat zoveel mogelijk te ondervangen, staat dit onderwerp met enige regelmaat op de NPMB-agenda.
In 2020 willen we specifiek voor dit thema een CAO-klankbordgroep in het leven roepen.

Lees het bericht in de Staatscourant