Alle eenmanszaak-ondernemers hebben een nieuw BTW-nummer gekregen, dat niet identiek is aan het BurgerServiceNummer.
De Belastingdienst heeft hierover een brief verzonden aan alle eenmanszaak-ondernemers.

Het nieuwe btw-identificatienummer is afgekort: btw-id.
In het nieuwe identificatienummer is het burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt.
Dat nieuwe BTW-nummer dient vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruikt te worden bij alle contacten met klanten of leveranciers. Het moet vermeld worden op uw facturen en website.
Let er op dat het oude BTW-nummer geldig blijft, alleen voor berichtenverkeer met de Belastingdienst.
Straks zijn er inderdaad 2 nummers. Maar dit is de snelst mogelijke manier om de privacy van eenmanszaken beter te waarborgen.
Het ‘oude’ BTW-nummer heet voortaan het omzetbelastingnummer. Dit nummer blijft in gebruik bij contact met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.

Vuistregel vanaf 1 januari 2020
Hebt u contact met de Belastingdiens? Gebruik uw omzetbelastingnummer.
Doet u zaken met anderen? Gebruik uw btw-identificatienummer.

Privacy van de ondernemer beter gewaarborgd
In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd.
Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er zo uit: landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. De 9 cijfers hebben niets meer te maken met uw burgerservicenummer. Het controlegetal bestaat uit 2 willekeurige cijfers.

Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57

‘Oude’ BTW-nummer
Het omzetbelastingnummer (‘oude’ BTW-nummer) ziet er zo uit: uw burgerservicenummer met de toevoeging B01 – of hoger.

Dit is een voorbeeld van het omzetbelastingnummer: 111234567B01.

BTW-plichtig ondernemer
Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als BTW-plichtig ondernemer. Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen.