Vanaf woensdag 28 april mogen ook alle niet-essentiële winkels weer open zonder winkelafspraak. Die vaak complexe afspraken worden nu ingeruild voor een reeks strikte voorwaarden waaronder een maximum aantal klanten per vierkante meter.
De coronapandemie is immers nog niet voorbij en we moeten met elkaar voorzichtig blijven, zeker nu er meer aanloop vanuit de winkelstraat gaat komen. Afgelopen vrijdag hing die heropening nog niet in de lucht. “Dat zou weleens half mei kunnen worden”, zei Premier Rutte toen nog.
Vertegenwoordigers van MKB-Nederland en VNO-NCW hebben namens de brancheorganisatie afgelopen weekend de urgentie van heropening duidelijk gemaakt en daarbij de nodige druk uitgeoefend.
Gelukkig werden we geholpen door betere cijfers over ziekenhuisopnames.

Openingsregels per 28 april
Naast de winkels die al open zijn, gaan nu ook de niet-essentiële winkels onder voorwaarden open.
De regeling geldt vooralsnog voor 2 maanden, dus vanaf 28 april tot eind juni.

Winkels mogen open op basis van een protocol dat is afgesproken tussen de retailorganisaties en het kabinet.
U kunt de set met afspraken hier downloaden.

Doel van dit document is om als de niet-essentiële winkels weer normaal opengaan alle voorwaarden en afspraken bij elkaar te brengen zodat in één opslag duidelijk is wie wat doet en wie waar voor verantwoordelijk is. Naast deze landelijke afspraken is altijd lokaal maatwerk nodig in samenwerking tussen bij de openbare ruimte betrokken partijen.
Ieders verantwoordelijkheden zijn in dit afsprakenkader zo concreet mogelijk vastgelegd!