De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in haar advies opgeschreven dat werken moet lonen en dat het daarom nodig is het wettelijk minimumloon (WML) extra te verhogen. Dit gaat op 1 januari 2023 gebeuren.
Ook adviseert de SER dat iedereen die voor het WML werkt, hetzelfde uurloon moet gaan krijgen. Het plan is dan ook om over te stappen van een wettelijk minimummaandloon naar een wettelijk minimumuurloon. Deze twee adviezen zijn door de politiek overgenomen en hebben nogal wat gevolgen.

CAO
Voor werkgevers met werknemers die onder onze CAO vallen is het volgend jaar opletten geblazen. De loonsverhoging van het WML is zo fors dat deze een deel van het loongebouw in gaat halen. Dit komt omdat wij op 1 januari 2023 nog niet precies weten met welk percentage het CAO-loon verhoogd moet gaan worden.

Wat te doen?
Aangezien je als werkgever niet minder mag betalen dan het WML, moet je per 1 januari 2023 in ieder geval het loon betalen dat overeenkomt met het WML. Zodra de loonsverhoging voor het CAO-loon definitief is vastgesteld weet je hoeveel er nog vanaf 1 januari 2023 aan salaris moet worden nabetaald.

Mijn werknemer verdient meer dan het WML
Het kan zo zijn dat je medewerker meer verdient dan het WML. In dat geval kun je 2 dingen doen. Je kunt als werkgever afwachten tot 1 april 2023 wat de definitieve loonsverhoging vanuit de CAO wordt en die vanaf het moment dat het bekend is met terugwerkende kracht toepassen vanaf 1 januari 2023.
Of je kunt, vooruitlopend op de CAO-loonsverhoging, per 1 januari 2023 alvast een deel van de loonsverhoging geven en het overige deel zodra het definitieve percentage bekend is.
In eerdere berekeningen komt een realistisch voorschotbedrag op 7,56 % verhoging.

Over welk deel van het loon geef je de loonsverhoging
Als je werknemer meer loon krijgt dan het CAO-loon dan is ook artikel 6 lid 5 van toepassing. Hierin staat dat de werknemer waarvan het loon hoger is dan de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie de loonsverhoging wordt doorberekend over het deel van zijn loon dat valt binnen de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie.
Anders gezegd. Als een werknemer € 2.200,- bruto krijgt en de loonschaal voor deze medewerker is € 1.900,-, dan krijgt de werknemer de loonsverhoging over de €1.900,-.

Belangrijk!
Artikel 6 lid 8 van de cao is ook van belang bij de loonsverhoging. Dit houdt in dat als je per januari 2023 een loonsverhoging doorvoert, het belangrijk is om tegen de medewerker te zeggen dat je die loonsverhoging in januari alvast geeft en deze zult verrekenen met de definitieve loonsverhoging van de CAO.

Let op!
In juli 2023 gaat het WML nog een keer omhoog. Ook dan is het belangrijk dat je in ieder geval nog steeds het WML blijft betalen.