Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan had u voor 1 juli 2019 alle genomen energiebesparende maatregelen moeten aanmelden bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het blijkt nu dat sommige ondernemers nog niet aan deze ‘informatieplicht energiebesparing’ hebben voldaan. De uiterlijke datum om dat te doen is 5 december 2019.

De wet kent drie categorieën energiegebruikers:
[1] Kleinverbruikers:
elektriciteit: minder dan 50.000 kWh en gas in aardgasequivalenten: minder dan 25.000 m³
[2] Middelgrote verbruikers:
elektriciteit: tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh en gas in aardgasequivalenten: tussen 25.000 m³ en 75.000 m³
[3]Grootverbruikers:
elektriciteit: meer dan 200.000 kWh of gas in aardgasequivalenten: meer dan 75.000 m³

Uitzonderingsmaatregel kleinverbruiker
Kleinverbruikers vallen onder de uitzonderingsmaatregelen en zijn niet verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Maar ook al ben je dit niet verplicht, het kan natuurlijk wel verstandig zijn om eens door de lijst van erkende maatregelen te lopen. Want wie weet staan er energiebesparende maatregelen bij in die je eenvoudig kunt toepassen. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor je portemonnee.

Middelgrote verbruiker moet rapport indienen
Als je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar gebruikt, dan moet je dus wel energiebesparende maatregelen nemen. In ieder geval die maatregelen waarvan je de kosten binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Om je te helpen welke maatregelen dat dat kunnen zijn, heeft de overheid een lijst met erkende maatregelen per bedrijfstak opgesteld. Heb je de rapportage nog niet ingediend? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Grootverbruiker hebben wij waarschijnlijk niet
Gebruik je jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m³ gas, dan kan de gemeente (het bevoegd gezag) ook eisen dat je een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren. Deze bedrijven moeten deze energie-audit hebben uitgevoerd vóór 5 december 2019.

Wat zijn nu eigenlijk ‘energiebesparende maatregelen’?
Hiermee wordt bedoeld dat je maatregelen neemt die leiden tot het verminderen van het energiegebruik, denk aan het isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Het is de bedoeling dat het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas minder wordt.
Kijk voor uitgebreide informatie over dit onderwerp op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).