Terecht wordt rond deze tijd altijd de vraag gesteld: “Hoe zijn de loonontwikkelingen per 1 januari van het nieuwe jaar?”
In artikel 6 van onze CAO staan de spelregels.
Eerder dit jaar kwamen de CAO-partijen overeen om de lonen voor het onderhandelingsdeel met werknemersorganisatie CNV ( 1/3 de deel van de loonsverhoging) te laten stijgen met 6%.
Hoe hoog de totale loonstijging vanaf 1 januari 2024 uiteindelijk bedraagt is definitief bekend op 1 april 2024. Dit omdat de loonstijging  mede wordt bepaald door de consumentenprijs 2023 (1/3 e deel) en de bedrijfsomzet 2023 (1/3 e deel) zoals deze door het CBS gepubliceerd worden op 1 april 2024.

Minimaal 5% en maximaal 6%
CAO-partijen stellen voor het eerst dit jaar een minimum en maximum aan de te verwachten loonstijging.
Oorzaak is de extreem grote onzekerheid rondom de consumentenprijs en bedrijfsomzet indexaties. Mede op basis van de huidige economische en politieke omstandigheden en de stijgingen van het Wettelijk Minimumloon. En de forse loonstijging in 2023.
De uitkomst van de drie delen zal daarom met dit jaar minimaal 5% en maximaal 6% zijn.
Dit betekent dat de genoemde loonstijging van 6% (CNV-deel) maximaal gelijk blijft of naar beneden wordt bijgesteld indien het minimum of maximum wordt overschreden.

Onze CAO kent een looptijd tot 1 april 2024 en is algemeen verbindend verklaard voor de hele sector, en daarmee ook deze afspraken over de loonstijging.

Wat te doen met de salarissen vanaf januari 2024?
U kunt medewerkers al per 1 januari een tussentijdse salarisverhoging geven. Een percentage van 5% lijkt realistisch en is de ondergrens van de bandbreedte-afspraak (minimum-maximum) tussen CAO-partners.
Laat werknemers dan wel altijd weten dat dit een voorschotbedrag is dat verrekend wordt met het definitieve percentage dat op 1 april 2024 wordt vastgesteld.