Vanaf 1 december 2023 hebben we voor de muziekbranche een gecertificeerd vertrouwenspersoon.
Werknemers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste situaties, zoals (seksuele) intimidatie, agressie of pesten. Ook bepaalde humor kan ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gelinkt is aan afkomst of geloof.

Een vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor. Is iemand bij wie een werknemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen.
Door actief te luisteren hoor je wat de ander werkelijk bezig houdt of bedoelt en ben je in staat te begrijpen wat hij of zij echt bedoelt. Je wilt niet alleen de woorden horen (de feiten) die de ander zegt, maar vooral de hele boodschap van de ander begrijpen (ook de betekenis én de gevoelens).

Samen op weg naar een oplossing
Ook kan de vertrouwenspersoon de werknemer handvatten bieden voor mogelijke oplossingen.
Of een werknemer daar gebruik van maakt, bepaalt diegene zelf.
Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op. Soms is alleen praten al voldoende.
Is er een vervolgstap nodig? Dan gaat de vertrouwenspersoon coachend te werk. Belangrijk is dat een werknemer altijd beslist wat er gebeurt.
Zo voorkom je samen dat problemen groter groeien, escaleren en uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.

Kijk hier voor meer informatie of om in contact te komen met de vertrouwenspersoon.