Vanaf 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Partners in loondienst kunnen maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De wet die dit mogelijk maakt is de WIEG. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat verandert er?

Aanvraag indienen bij het UWV

WIEG?
WIEG staat voor “Wet Invoering Extra Geboorteverlof”. De wet wordt ingevoerd om het geboorteverlof voor partners uit te breiden. De bedoeling van de wet is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind. En daarnaast om de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij
Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Dus, wordt er 3 x 4 uur per week gewerkt, dan bedraagt het verlof 12 uur. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Het geboorteverlof mag naar eigen inzicht worden opgenomen.
De werkgever mag het verlof dan wel de spreiding ervan niet weigeren. De werkgever betaalt het loon volledig door.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken
Met ingang van 1 juli 2020 is de regeling uitgebreid. Aanvullend kunnen partners tot maximaal vijf weken geboorteverlof opnemen. Ook voor dit aanvullend geboorteverlof is de arbeidsduur per week bepalend. Werknemers krijgen tijdens die maximaal vijf weken geen salaris, maar een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van hun (maximum) dagloon.
De werkgever vraagt de uitkering aan en mag deze op zijn loondoorbetalingsverplichting in mindering brengen.
De werknemer moet dit verlof wel binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen.
Voorwaarde is ook dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang mag de werkgever in overleg met de werknemer de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof dus niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht gebruikt wordt.

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof tot 26 maal de wekelijkse arbeidsduur tot de achtste verjaardag van het kind was al afgesproken. Wettelijk is dit onbetaald.

Calamiteitenverlof
En dan is er altijd al het calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling.