CNV Vakcentrale, CNV Vakmensen, CNV Connectief, CNV Jongeren fuseren per 1 april 2024 tot één CNV.
Naar de letter is CNV Vakmensen de CAO-partner van de NPMB. Aan de onderhandelingstafel voeren we die formele naam, maar op de werkvloer is het ‘gewoon’ CNV.
CNV-voorzitter, Piet Fortuin, spreekt van “een historisch moment”. “Voor het eerst in meer dan 100 jaar vormen wij één organisatie. Door deze fusie verdubbelen we onze slagkracht. Dit betekent dat wij een nog betere en krachtige stem kunnen geven aan onze leden. Ieder lid, maar ook iedere werkende, profiteert hiervan”, aldus Fortuin.

Intensief proces
De fusie van CNV wordt gedragen door de vereniging en de medewerkers. Na een fusieproces van bijna twee jaar stemden zij volmondig in met de fusie. Fortuin: “De fusie vormt een intensief proces waarbij we zowel onze vereniging als hoogste orgaan als onze collega’s nauw hebben betrokken. Beide organen hebben actief meegedacht over de inrichting van de nieuwe organisatie. We zijn blij met het draagvlak en kijken ernaar uit om deze nieuwe organisatie vorm te geven.”

Polarisatie
Het CNV wil een verbindend geluid laten horen in tijden van toenemende, maatschappelijke polarisatie. “Steeds meer zien wij groepen in de samenleving en in de politiek tegenover elkaar staan. De kern van ons gedachtegoed is dat wij de hand reiken, ook aan onze tegenstanders. Ook aan degenen die tot een andere, politieke bloedgroep behoren. Alleen zo kunnen we de problemen in de samenleving oplossen.”

Eén bestuur
De CNV-fusie betekent ook dat er één CNV-bestuur komt. Het nieuwe bestuur bestaat uit Piet Fortuin (voorzitter), Patrick Fey, Jan-Pieter Daems, Justine Feitsma, Danielle Woestenberg en Pien Zijlstra.

Over het CNV
Het CNV is de tweede vakbond van Nederland. De vakbeweging behartigt de belangen van 230.000 leden op het gebied van werk en inkomen.