Dossier CITES bijgewerkt

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd rondom ons dossier CITES.
Dit dossier gaat over werkgelegenheid, wet- en regelgeving, legale handelsvoorraad, materiaalkennis, dierwelzijn en natuur.
Meerdere overheidsorganisaties zijn erbij betrokken: belastingdienst, douane, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.
CITES raakt elke muziekwinkel die een piano of vleugel met ivoren toetsbeleg in de handelsvoorraad heeft of muziekinstrumenten vervaardigd of verfraaid met CITES-materiaal.
We moeten hierover met elkaar in gesprek zijn. En wij moeten u hierover informeren.

Dossier CITES actueel
Dossier CITES is bijgewerkt met de actuele afspraken over “Legalisatie van de handelsvoorraad” en een model “Deskundigenverklaring” om de legale herkomst van een instrument met CITES-materiaal te beschrijven.
We hebben een opzet gemaakt om te leren ivoor te herkennen en we proberen de complexe en grensoverschrijdende regelgeving te ontrafelen.

Internationaal verdrag
CITES is de “Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”.
Een internationaal verdrag tussen ruim 180 landen om te voorkomen dat dier- en plantensoorten uitsterven in het wild als gevolg van internationale handel.
Ongeveer 38.000 dier- en plantensoorten vallen onder CITES, maar ook alle delen en producten daarvan.
De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn streng beschermde CITES-dieren.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor uitvoering van de CITES-regelgeving.
CITES bevat reglementen over de (internationale) handel in beschermde soorten. En over het vervoeren daarvan.

Vragen?

We hebben veel gestelde vragen over CITES gebundeld.
Bekijk ons dossier.