DE JUISTE SNAAR – TENSLOTTE

De NPMB richt zich ook op kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering

Wellicht bent u geïnteresseerd in wat de NPMB verder voor u kan betekenen. Naast belangenbehartiging van zijn leden, richt de NPMB zich op kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Dit gebeurt onder andere door:

  • Informatievoorziening aan de consumenten zoals deze website;
  • De garantiecertificaatregeling voor nieuwe en gebruikte instrumenten;
  • Het aan de consument geven van voorlichting over de pianobranche;
  • Het opleiden van vakbekwame stemmers en technici in samenwerking met het landelijk orgaan SVGB;
  • Het uitgeven van de vakcursus “Verkoper in de Muziekdetailhandel”;
  • Het adviseren en stimuleren van maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de producten en de serviceverlening;
  • De geschillenregeling met bindende uitspraak voor NPMB-leden;
  • Het afsluiten van een CAO voor de muziek branche.

Het merendeel van de betere handelaren in piano’s en vleugels is aangesloten bij de NPMB, net als de belangrijkste importeurs van deze instrumenten èn een aantal als zodanig erkende servicebedrijven die het onderhoud (zoals stemmen en repareren) verzorgen. NPMB-leden moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Niets van deze website mag worden overgenomen dan na schriftelijke toestemming van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB).

© NPMB 1999/116