DE JUISTE SNAAR – GARANTIE EN ONDERHOUD

Minstens tweemaal stemmen per jaar is in ons klimaat (met veel temperatuur- en vochtwisselingen) beslist geen overbodige luxe!

Een fabrikant of importeur verplicht zich door middel van een garantie om schade door fabricage- en/of materiaalfouten gedurende een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vergoeden. De toezeggingen zowel als de geldende beperkingen worden vastgelegd in het garantiebewijs. In een goed garantiebewijs zijn alle voorwaarden (uw rechten èn uw plichten) duidelijk omschreven. Met andere woorden: Wat valt er wel en wat valt er niet onder de garantie? Worden alleen de materialen vergoed of vallen ook loon-, reis-, voorrij- en eventuele transportkosten onder de garantie? Allemaal punten waar u toch van op de hoogte moet zijn. Op het moment dat u problemen met uw piano krijgt, wilt u toch niet ook nog eens voor onaangename verrassingen komen te staan?! Een defecte piano is op zichzelf al vervelend genoeg.

Vraag daarom naar het NPMB-garantiecertificaat. Voor nieuwe instrumenten geldt doorgaans een garantietermijn van vijf jaar. Occasions hebben een kortere garantietijd, afhankelijk van de kwaliteit en de leeftijd.

Onderhoud: laten doen en zelf doen

Naast het basisonderhoud door de vakman vergt een piano onder normale omstandigheden weinig onderhoud.

Minstens tweemaal stemmen per jaar is in ons klimaat (met veel temperatuur- en vochtwisselingen) beslist geen overbodige luxe. Eén keer in de vijf jaar opnieuw afregelen en schoonmaken ook niet. Zo’n afregelbeurt kan trouwens kostbare reparaties (zoals vervanging van de hamerkoppen) voorkomen. Maar wantrouw een te goedkope (snelle) stemmer en houd er terdege rekening mee dat ook in het stemmen kwaliteitsverschillen kunnen zitten. Het stemmen van een regelmatig gestemde piano neemt ca. 1 uur in beslag. Toch kunt u ook zelf het een en ander doen om uw instrument in goede staat te houden. Zo moet de ruimte waar de piano staat een gelijkmatige temperatuur hebben. Komt de relatieve luchtvochtigheidsgraad langere tijd ver boven of onder de 50-60%, dan is het verstandig maatregelen te nemen. Uw leverancier is wat deze punten betreft de adviseur bij uitstek. Daarnaast kan hij ook de hulpmiddelen verschaffen om uw doel te bereiken.

Kortom, samen met de vakman kunt u met relatief geringe kosten en inspanningen uw piano in optimale conditie houden!