BIK staat voor Baangerelateerde Investeringskorting. Een stimuleringsregeling om bedrijven te laten investeren.
Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Hoe werkt de regeling?
Om gebruik te maken van de BIK moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u voldoende personeel in dienst hebt waarvoor je loonheffing afdraagt, anders kunt  de BIK niet (volledig) verzilveren. De investeringskorting is vormgegeven als een afdrachtvermindering op de loonheffing: de BIK-afdrachtvermindering. Het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering waarop u recht hebt, wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na aanvraag vastgesteld in een BIK-verklaring. Dit bedrag mag u in mindering brengen op alle af te dragen loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) van dat kalenderjaar.

Voorwaarden:
Voor alle aanvragen (maximaal 4 per jaar) geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag.
De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.
De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.
BIK is aanvulling op overige stimuleringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Dit betekent dat voor kleinere investeringen de KIA en de BIK kunnen samengaan en dat bedrijven voor duurzame investeringen gebruik kunnen maken van zowel de BIK als de EIA, MIA of VAMIL.
Ook groene investeringen worden door de combinatiemogelijkheden aantrekkelijker.

65 procent naar MKB
Dankzij lobby de brancheorganisaties en MKB-Nederland, heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waarbij de percentages – in positieve zin voor het MKB – van de Baangerelateerde Investeringskorting zijn aangepast. De korting voor investeringen tot 5 miljoen gaat hierdoor omhoog van 3 naar 3,9 procent. Hiermee komt 65 procent van de BIK-regeling terecht bij het mkb, eerder was dat 59 procent.

Belangrijk voor groei en behoud van banen
MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof: ‘Ik ben blij met deze aanpassing, hiermee ontstaat voor veel ondernemers een grotere impuls om te investeren. Dat is van groot belang voor toekomstige economische groei en behoud van banen en daarmee goed voor Nederland.’ Deze besluitvorming is genomen omdat een meerderheid van de Kamer van mening is dat Nederland investerend de crisis uit moet komen.

Aanvragen
De aanvraag moet u online indienen uiterlijk binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft plaatsgevonden. Binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag volgt de beslissing op de aanvraag.  U ontvangt dan een BIK-verklaring.

Binnen de Eerste Kamer moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. Hier wordt op 15 december over gestemd. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.