VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de Corona Calculator gelanceerd. Ondernemers die graag willen weten in hoeverre zij in aanmerking komen voor coronasteun, kunnen op de website inzicht krijgen in de voor hen relevante steunmaatregelen en het effect dat deze steun heeft op de financiële positie van hun bedrijf. Ruim 20.000 ondernemers hebben de coronacalculator inmiddels al geraadpleegd en de reacties zijn erg positief. In de komende tijd wordt deze tool op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen verder verfijnd en uitgebreid.

De tool bestaat uit het volgende:
• Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond;
• Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
• In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
• Op de website zijn ook de meest gestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Coronacalculator