Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken.

Dat betekent dat de NOW (loontegemoetkomingsregeling), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.
Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd.

In de TVL komt daarbij een wijziging in het maximale bedrag van de tegemoetkoming van 20.000 euro naar 50.000 euro. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis.
Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

NOW en ontslag
Kabinet en sociale partners zijn het ook eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische realiteit. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.