15 04/2020

Coronacalculator al 20.000 keer geraadpleegd

Door |2020-04-29T11:37:00+02:0015 april 2020|corona, nieuws|0 Reacties

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de Corona Calculator gelanceerd. Ondernemers die graag willen weten in hoeverre zij in aanmerking komen voor coronasteun, kunnen op de website inzicht krijgen in de voor hen relevante steunmaatregelen en het effect dat deze steun heeft op de financiële positie van hun bedrijf. Ruim 20.000 ondernemers hebben de coronacalculator inmiddels al [...]

4 03/2020

Personeelsdossier is onderworpen aan privacyregels AVG

Door |2020-03-04T14:38:15+01:004 maart 2020|branche, nieuws|0 Reacties

Met de enorme boete die de KNLTB tennisbond heeft gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, staat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) weer volop in de belangstelling. Informatie over onze belangrijkste spelers, het personeelsdossier is ook gehouden aan de privacyregels van de AVG. Het uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van [...]

26 02/2020

Per 1 maart weer een nieuw arbeidswetje

Door |2020-02-29T09:33:31+01:0026 februari 2020|nieuws, wetgeving|0 Reacties

Vanaf 1 maart 2020 start de meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zzp’ers zoals vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Buitenlandse werknemers hebben daardoor recht op bepaalde arbeidsvoorwaarden die gelden voor in Nederland wonende werknemers. De Inspectie SZW controleert naleving hiervan. Meldingsplicht voor wie? De nieuwe meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers [...]

5 02/2020

Ondernemers hebben eHerkenning niveau 3 nodig

Door |2020-02-06T09:08:29+01:005 februari 2020|automatisering, nieuws|0 Reacties

Veiligheid is een belangrijk thema op internet en digitale communicatie. We kennen allemaal de roep om sterke wachtwoorden. Maar er is ook tweestapsverificatie: aanmelden op het ene apparaat en bevestigen op een ander. En natuurlijk DigiD voor persoonlijk contact met de overheid, maar ook met zorgverzekeraars en politie. eHerkenning eHerkenning is de DigiD voor bedrijven. [...]

15 01/2020

Microsoft stopt definitief met Windows 7

Door |2020-01-14T18:01:09+01:0015 januari 2020|automatisering, nieuws|0 Reacties

Gisteren heeft Microsoft de ondersteuning aan Windows 7 volledig stopgezet. Dat betekent dat er geen technische ondersteuning en software-updates ter bescherming van de pc meer geleverd worden vanuit Windows Update. Microsoft raadt ten zeerste aan om over te stappen naar Windows 10, om te voorkomen dat u in een situatie komt waarin u service of [...]

8 01/2020

Hoe hoog wordt mijn salaris?

Door |2020-01-08T15:17:34+01:008 januari 2020|CAO, nieuws|0 Reacties

Deze vraag horen werkgevers aan het begin van het jaar vaak. In het nieuwe jaar ziet de loonstrook er voor veel mensen anders uit. Dat komt doordat er zaken veranderen in de belastingen of premies die worden geheven vanaf januari 2020. Daardoor kan ook het nettosalaris iets veranderen. Uit berekeningen van het ministerie van SZW [...]

28 12/2019

Nieuw BTW-nummer voor eenmanszaak-ondernemers

Door |2019-12-30T11:15:28+01:0028 december 2019|nieuws, wetgeving|0 Reacties

Alle eenmanszaak-ondernemers hebben een nieuw BTW-nummer gekregen, dat niet identiek is aan het BurgerServiceNummer. De Belastingdienst heeft hierover een brief verzonden aan alle eenmanszaak-ondernemers. Het nieuwe btw-identificatienummer is afgekort: btw-id. In het nieuwe identificatienummer is het burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Dat nieuwe BTW-nummer dient vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruikt te worden bij alle [...]

18 12/2019

Onze CAO algemeen verbindend verklaard

Door |2019-12-23T07:57:10+01:0018 december 2019|branche, nieuws|0 Reacties

We sluiten het jaar af met het mooie nieuws dat ook onze nieuwe CAO weer algemeen verbindend is verklaard. Door een algemeen verbindendverklaring geldt de CAO voor alle bedrijven in onze branche. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de CAO houden. Ook als zij niet lid zijn van de (branche)organisaties of vakbond(en) die [...]

11 12/2019

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf 1 januari 2020

Door |2019-12-30T14:44:15+01:0011 december 2019|nieuws, wetgeving|0 Reacties

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op [...]

27 11/2019

Maatregelen energiebesparing indienen vóór 5 december 2019

Door |2019-12-08T14:03:35+01:0027 november 2019|nieuws, wetgeving|0 Reacties

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan had u voor 1 juli 2019 alle genomen energiebesparende maatregelen moeten aanmelden bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het blijkt nu dat sommige ondernemers nog niet aan deze ‘informatieplicht energiebesparing’ hebben voldaan. De uiterlijke datum om dat [...]