4 04/2024

CAO-loonsverhoging per 1 januari 2024 vastgesteld

Door |2024-04-08T19:46:33+02:004 april 2024|CAO, nieuws|0 Reacties

In de CAO is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2024 in had moeten gaan. Die loonsverhoging wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde formule, die bestaat uit drie onderdelen. Zodra deze onderdelen definitief zijn vastgesteld door het CBS, kunnen wij ze gebruiken in de berekening. In het geval de indexen nog [...]

9 01/2024

Loonontwikkeling per 1 januari 2024 met minimum en maximum

Door |2024-01-09T18:15:56+01:009 januari 2024|CAO, nieuws|0 Reacties

Terecht wordt rond deze tijd altijd de vraag gesteld: "Hoe zijn de loonontwikkelingen per 1 januari van het nieuwe jaar?" In artikel 6 van onze CAO staan de spelregels. Eerder dit jaar kwamen de CAO-partijen overeen om de lonen voor het onderhandelingsdeel met werknemersorganisatie CNV ( 1/3 de deel van de loonsverhoging) te laten stijgen [...]

15 09/2023

Nieuwe CAO met looptijd tot 1 april 2024

Door |2023-09-29T18:12:08+02:0015 september 2023|CAO, nieuws|0 Reacties

Per 1 april is onze CAO 'verlopen'. De afgelopen maanden hebben er nieuwe onderhandelingen plaatsgevonden. Er is een akkoord tot stand gekomen voor een jaar. De vakbond heeft ingestemd met het resultaat en inmiddels is de CAO algemeen verbindend verklaard en gepubliceerd in de Staatscourant van 14 september 2023 (publicatienr. 23073). We hebben dus weer [...]

13 04/2023

Nawerking CAO

Door |2023-04-13T16:11:11+02:0013 april 2023|CAO, nieuws, wetgeving|0 Reacties

De huidige CAO voor onze branche heeft een looptijd tot 1 april jl. Nu de CAO is verlopen en er nog geen nieuwe is vastgelegd, blijven de bepalingen uit de laatste CAO van kracht. Dit komt door de zogenaamde ‘nawerking’. Uit art. 2 en 3 van de Wet AVV volgt dat de bepalingen doorwerken die [...]

12 12/2022

Meer duidelijkheid verhoging minimumloon in 2023

Door |2022-12-15T16:19:46+01:0012 december 2022|CAO, nieuws|0 Reacties

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in haar advies opgeschreven dat werken moet lonen en dat het daarom nodig is het wettelijk minimumloon (WML) extra te verhogen. Dit gaat op 1 januari 2023 gebeuren. Ook adviseert de SER dat iedereen die voor het WML werkt, hetzelfde uurloon moet gaan krijgen. Het plan is dan ook [...]

8 04/2022

CAO loonsverhoging in totaal 2,43% vanaf 1 januari 2022

Door |2022-04-08T17:56:05+02:008 april 2022|branche, CAO|0 Reacties

De CAO loonsverhoging is vastgesteld op 2,43%. De verhoging wordt toegekend vanaf 1 januari 2022. De formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is [...]

8 03/2022

Nieuwe CAO NPMB-VMN met looptijd tot 1 april 2023

Door |2022-04-08T17:56:24+02:008 maart 2022|branche, CAO|0 Reacties

We hebben een nieuwe CAO. De CAO loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2023. Sociale partners vinden deze periode passend bij de huidige economische en politieke ontwikkelingen en de nasleep van de coronacrisis. Er zijn nog te veel onzekerheden om een CAO over een langere periode te kunnen vaststellen. De nieuwe CAO is [...]

28 10/2021

CAO onderhandelresultaat salarisstijging 2022 bekend

Door |2021-12-21T21:28:20+01:0028 oktober 2021|CAO, nieuws|0 Reacties

In de lopende CAO staat dat jaarlijks per 1 januari volgens een vastgestelde formule een salarisverhoging wordt gegeven. De formule bestaat uit 3 onderdelen, namelijk de consumentenprijsindex, de index omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie en die uitkomst is het [...]

11 06/2021

Percentage CAO loonsverhoging 2021 definitief: 1,55 %

Door |2021-06-11T19:52:16+02:0011 juni 2021|CAO, nieuws|0 Reacties

In de CAO is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2021 in had moeten gaan. Eerder dit jaar meldden we al dat die loonsverhoging niet vastgesteld kon worden omdat het CBS niet in staat was om een definitief percentage af te geven voor de index omzetontwikkeling detailhandel non-food. Dat is nu eindelijk gebeurd, [...]

8 04/2021

Percentage CAO-loonsverhoging nog steeds niet definitief

Door |2021-04-08T18:37:17+02:008 april 2021|CAO, nieuws|0 Reacties

In de lopende CAO staat beschreven dat jaarlijks per 1 januari volgens een vastgestelde formule een salarisverhoging wordt gegeven. De formule bestaat uit drie onderdelen, namelijk de consumentenprijsindex, de index omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie en dat resulteert in [...]