In de lopende CAO staat dat jaarlijks per 1 januari volgens een vastgestelde formule een salarisverhoging wordt gegeven.
De formule bestaat uit 3 onderdelen, namelijk de consumentenprijsindex, de index omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie en die uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.

Rekenmethode
Een mooie afspraak volgens werkgevers, omdat deze rekenmethode ook rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en ook het succes van bedrijven.
Voor het deel onderhandeling staat in de CAO dat er voor 1 oktober helderheid moet zijn.
Het deel percentage onderhandeling, een derde deel van de salarisstijging per 1 januari 2022, is nu bekend: 2,5%.

De twee andere delen, zijnde de consumentenprijsindex (CPI) en de index omzet detailhandel non-food koopzondag gecorrigeerd zijn nog niet bekend. Deze CBS-indexen worden voorlopig bepaald begin januari en uiterlijk op 1 april 2022 definitief.

? % (CPI) + ? % (index omzet detailhandel non-food) + 2,5 % (onderhandeling) / 3 = …….%

Onderhandelingen
Door CAO-partijen is ook vooruitgekeken naar de inhoudelijke onderhandelingen voor de nieuwe CAO vanaf 1 april 2022.
Partijen hebben verkennend gesproken over een aantal onderwerpen en afgesproken om in december de onderhandelingen te starten, zodat tijdig voor 1 april 2022 een nieuwe CAO gerealiseerd kan worden.

U kunt de volledige tekst van de lopende CAO als pdf lezen.

Salarisverhoging