In de CAO is een jaarlijkse salarisverhoging afgesproken die op 1 januari 2021 in zou moeten gaan. Veel bedrijven willen graag weten waar zij qua loonkostenstijging rekening mee kunnen of moeten houden. En werknemers zijn nieuwsgierig naar hun eerste loonstrookje.
Helaas kunnen wij de formule die we gebruiken voor het berekenen van de verhoging nog niet definitief invullen. We kunnen daarom nog niet aangegeven met welk percentage het loon per 1 januari stijgt. Hoe dat zit leggen we u hier graag uit.

Salarisverhoging per 1 januari 2021

CAO loopt nog tot juli 2021
De huidige CAO loopt nog tot juli 2021. Hierin vindt u de uitleg hoe de salarisverhoging wordt berekend. Waar het samengevat op neerkomt, is dat er een formule geldt die met drie elementen rekening houdt. Dat zijn de inflatieindex (CPI), de omzetindex detailhandel non-food en een percentage dat door de sociale partners is afgesproken. Deze 3 bij elkaar opgeteld, gedeeld door 3 maakt de salarisgroei.

Het percentage onderhandeling voor 2021 is al wel bekend. Dat is 3,75%, en deze kan dus ingevuld worden als 1/3e deel van de verhoging per januari 2021.

Zodra de CBS-consumentenprijsindex en de CBS-index detailhandel non-food over geheel 2020 bekend zijn, kunnen wij de formule volledig invullen en dus pas dan de definitieve loonsverhoging vaststellen.
De CPI-index wordt maandelijks bijgewerkt en wij verwachten dat deze in januari bekend zal zijn. Meestal is de index detailhandel non-food een maand vertraagd, waardoor deze mogelijk pas in februari 2021 bekend wordt.

Inschatting maken
Om u te helpen bij het maken van een redelijke inschatting kunnen we rekenen met de cijfers die bekend zijn. Er ontstaat dan een redelijk beeld van de loonstijging  per 1 januari.
We nemen de consumentenprijsindex van november en de omzetindex detailhandel van oktober. Op basis van die cijfers zien wij een gemiddelde CPI van 1,3% en een omzetindex detailhandel tot en met oktober van 1,98%.

Als we de formule met die getallen invullen, dan ziet deze er als volgt uit:
1,3 + 1,98 + 3,75 : 3 = 2,34%.
Als de CPI en/of de bedrijvenindex geen extreme schommeling (corona-effecten) meer laat zien, dan kunnen we aannemen dat de salarisverhoging per 1 januari 2021 ergens tussen de 2,2% en 2,5% zal liggen.

Wat kunt u doen?
[1] U kunt afwachten tot de definitieve cijfers bekend zijn en dan het juiste percentage toepassen op de salarissen vanaf januari en het verschil dus (in februari of maart) nabetalen.
[2] U kunt ook onder verwijzing naar artikel 6 lid 9 uit de cao, alvast een loonsverhoging (bijvoorbeeld van 2%) vanaf 1 januari 2021 toekennen en deze verhoging verrekenen met het definitieve percentage. Stel dat de loonsverhoging op 2,4% uitkomt, dan moet u nog 0,4% nabetalen.

Onze excuses
We vinden het als CAO-onderhandelingsteam heel vervelend dat we niet meer duidelijkheid kunnen geven. Onze excuses.
Het leek alle partijen zo mooi om in deze CAO voor het eerst de loonsverhoging gelijk te laten lopen met het boekjaar van januari tot en met december. Uiteraard trekken we hier lering uit.
De gesprekken over een nieuwe CAO zijn gisteren begonnen.