De CAO loonsverhoging is vastgesteld op 9,23%. De verhoging wordt toegekend vanaf 1 januari 2023.
De formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
De cijfers op 1 april 2022 zijn:

• De consumentenprijsindex (CPI) is 11,8%
• De omzet detailhandel non-food is 12,9%
• De uitkomst van de onderhandeling is 3%

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 9,23% loonsverhoging op vanaf 1 januari 2023.

De loontabel in het CAO-boekje is niet juist.
De loonschalen in het CAO-boekje zijn niet correct. Deze tabellen kunnen we niet actualiseren in de tekst van de CAO.
Omdat de CAO formeel is ‘afgelopen’ wordt er geen tussentijdse wijziging van de CAO ingediend om de loontabellen aan te passen.
Wel blijft de CAO gewoon van kracht.

In de tabel hieronder staan de juiste bedragen vanaf 1 januari 2023.

Nieuwe loontabellen