De CAO loonsverhoging is vastgesteld op 2,43%. De verhoging wordt toegekend vanaf 1 januari 2022.
De formule om de loonsverhoging te bepalen, bestaat uit 3 onderdelen, namelijk: de consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
De cijfers op 1 april 2022 zijn:

• De consumentenprijsindex (CPI) is 2,5%
• De omzet detailhandel non-food is 2,3%
• De uitkomst van de onderhandeling is 2,5%

Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 2,43% loonsverhoging op vanaf 1 januari 2022.

De loontabel in het CAO-boekje is niet juist.
Op het moment dat de CAO werd ingediend, stonden alle percentages op 2,5%. Daarom werden de loontabellen onder voorbehoud van de de ontwikkeling bij de index voor de omzet detailhandel non-food (de bedrijvenindex) opgehoogd met 2,5%. Die verhoging blijkt nu geen 2,5% te zijn, maar 2,43%, en daarom zijn de loonschalen in het CAO-boekje dus niet correct.
NPMB-VMN gaat een tussentijdse wijziging van de CAO indienen om de loontabellen aan te passen.

In de tabel hieronder staan de juiste bedragen.