Veiligheid is een belangrijk thema op internet en digitale communicatie.
We kennen allemaal de roep om sterke wachtwoorden. Maar er is ook tweestapsverificatie: aanmelden op het ene apparaat en bevestigen op een ander.
En natuurlijk DigiD voor persoonlijk contact met de overheid, maar ook met zorgverzekeraars en politie.

eHerkenning
eHerkenning is de DigiD voor bedrijven. Een digitale sleutel (inlognaam en wachtwoord) waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties.
Met één inlogmiddel kun je veilig en online zakendoen met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties.

eHerkenning verplicht
Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Vanaf 1 november 2019 moet je eHerkenning niveau 3 hebben om in te loggen op het werkgeversportaal van het UWV. Bij de belastingdienst heb je eHerkenning nodig om btw-aangifte te doen of een douanevergunning aan te vragen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat je snel overgaat tot de aanschaf en het gebruik ervan.

Ik heb geen eHerkenning
Als je nog geen eHerkenning hebt aangevraagd, doe dat dan meteen en neem contact op met een van de zes erkende leveranciers.

Uitstel tot 1 juli 2020
Recent heeft de belastingdienst een persbericht verstuurd over “Uitstel tot 1 juli 2020 voor 24.000 ondernemers die zelf loonaangifte doen via MBD-Z”. Omdat nog niet elke ondernemer over eHerkenning beschikt, geeft de Belastingdienst 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Het doen van de loonaangifte kan vanaf 1 februari alleen via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z).

Ik heb wel eHerkenning
Heb je wel al eHerkenning? Controleer dan of deze voldoet aan de betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4. Als het betrouwbaarheidsniveau van jouw eHerkenning EH1, EH2 of EH2+ is, neem dan contact op met de leverancier van de eHerkenning om het niveau op te schalen.
En beperk je keuze niet tot de organisatie die je op dat moment nodig hebt, anders kun je een volgende keer weer een wijziging aanvragen. Selecteer zoveel mogelijk relevante instanties.
Video eHerkenning