Samen met BHV.nl en veiligheidskundige Leo Vooijs hebben we een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) voor onze branche ontwikkelt.
Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.
De RI&E vormt als het ware het fundament van het Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen, kunt u de juiste maatregelen nemen.
Met onze branche RI&E brengt u alle bedrijfsrisico’s in kaart en neemt u maatregelen om het personeel te informeren of zelfs te trainen om gevaar te voorkomen en risico’s terug te dringen.

Kom naar onze RI&E-training
De basis voor een RI&E is een vragenlijst, specifiek opgesteld voor onze branche, waarmee u zelf de risico inventarisatie- en evaluatie kunt uitvoeren.
Aansluitend maakt u een plan van aanpak met de verbetermaatregelen. Ook hier wordt een format voor aangeboden.
Uw onderneming gaat hiermee aan de slag en u voert de verbetermaatregelen uit.
We helpen u graag persoonlijk bij deze methode tijdens onze RI&E-trainingen op:

Woensdag 30 november 2022 van 19.00 – 21.00 uur
Dinsdag 6 december 2022 van 19.00 – 21.00 uur
Dinsdag 10 januari 2023 van 19.00 – 21.00 uur

Dossier Arbo-keuzes