Nieuws 2018-04-11T06:00:09+00:00

NIEUWS

Koninklijke onderscheiding voor W.H.M. Schinck

Op 29 april 2009 heeft ons erelid de heer W.H.M. Schinck een Koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van de Minister van economische zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven. De heer Schinck heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de pianobranche in het algemeen en voor de Vakopleiding Pianotechniek in het bijzonder. Vanaf 1991 speelt de heer Schinck een cruciale rol in het realiseren en ondersteunen van een professionele opleiding pianotechniek vanuit de overtuiging dat een goede vakopleiding van groot belang is voor het vakmanschap in de pianotechniek en voor de vitaliteit en de gezondheid van de branche.
Ook is hij actief bij het afstemmen van de opleidingen in Europees verband en vond hij duurzame financiële middelen voor de opleiding. Op dit moment is de opleiding pianotechniek ondergebracht in een modern onderwijsgebouw van het Hout- en meubileringscollege (HMC) te Amsterdam en kan ze gekwalificeerd worden als de best geoutilleerde opleiding in Europa met vele nieuwe oefeninstrumenten en gereedschappen.
De afgelopen 20 jaar is zijn nationale en internationale netwerk van groot belang geweest, naast zijn passie voor het vak en zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de pianobranche.
Het NPMB-bestuur is bijzonder trots op de brede waardering voor de heer Schinck.
Op dit moment is de heer Schinck naast zijn zakelijke activiteiten als voorzitter verbonden aan de Stichting Fonds Opleiding en Ontwikkeling Pianotechniekbedrijven (SFOOP) als ook de sectorcommissie pianotechniek van de SVGB en het HBA.
www.npmb.nl/logo/schinck1.jpg

EVC pianotechniek

Heeft u al enige jaren werkervaring als pianotechnicus? En wilt u weten wat u waard bent op de arbeidsmarkt? Doe mee aan de EVC-procedure voor Pianotechniek. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. In deze EVC-procedure krijgt u inzicht in welke voor pianotechnicus relevante kerntaken u reeds beheerst en welke u eventueel nog verder kunt ontwikkelen.
www.svgb.nl/wat-kunnen-wij-voor-u-betekenen/erkenning-verworven-competenties

Let’s play piano !

Let’s play piano! is een pianoportal en op deze website vindt u alles op het gebied van:

– piano’s & vleugels
– piano-onderhoud
– digitale piano’s
– pianotijdschriften
– pianoboeken
– pianolessen
www.letsplaypiano.nl

NPMB Garantiecertificaat

Er is een nieuw NPMB Garantiecertificaat / Paspoort voor occasions. Als bijlage treft u een exemplaar aan ter kennisname. U kunt het certificaat uitreiken bij instrumenten vanaf € 2000,00 met een garantietermijn van maximaal drie jaar.
Doordat de technische staat van het instrument wordt vastgelegd in het Paspoort, verkleint u de kans op discussies bij een eventuele garantieclaim.
Het is overigens wel van belang dat u in uw leveringsvoorwaarden naleest wat daar vermeld staat over garantie op gebruikte artikelen. Als bijvoorbeeld in het garantiecertificaat bepaalde zaken worden uitgesloten terwijl in uw voorwaarden dit weer wordt ontkracht, geldt bij een claim hetgeen in uw leveringsvoorwaarden is gesteld!
Het beste kunt u de NPMB Leveringsvoorwaarden 2007 hanteren. Het nieuwe garantiecertificaat sluit aan op artikel 12 lid 5 van deze voorwaarden. De voorwaarden kunt u downloaden op www.npmb.nl onder “documenten”.
U kunt de certificaten bij het NPMB-secretariaat bestellen voor € 30 per set van 50 stuks. Ook kunt u het certificaat als invulbare PDF downloaden op www.npmb.nl onder “documenten”.
www.npmb.nl/logo/garantiecertificaat.jpg